WEBB 4 YOU

VÄLKOMMEN TILL VÅR WEBSITE PORTFOLIO

Nedan presenterar vi några av våra utvalda projekt från olika branscher. "VIEW PROJECT" knappen kommer leda Dig vidare till den utvalda webbsida.
Komplexiteten av varje projekt beror på Kundens budget tak och individuella preferenser.
Kontakta oss gärna vid eventuella frågor eller för att boka ett villkorslös möte.

Project # CYPHARC

Branch: IT / Development / Infrastructure

Main Product: Software Development
IT Solutions

Main Color: Blue / Trustworthy / Reliable/ Responsibility

*Note: As of Sept 30th 2018 this name & domain is taken over by BSC

Project#
CYPHARC

Branch:
IT / Development / Infrastructure

Main Product:
Software Development / IT Solutions

Main Color:
Blue / Trustworthy / Reliable/ Responsibility

*Note: As of Sept 30th 2018
this name & domain is taken over by BSC

Project #
ANETHES MASSAGE & HÄLSA

Branch: Health & Wellness / Services / Massage

Main Product: Company provides services within massage treatments. Certified Massage Therapist.

Main Color: Green / Color of Life / Renewal / Harmony / Safety

Project #
ANETHES
MASSAGE & HÄLSA

Branch:
Health & Wellness / Services / Massage

Main Product:
Company provides services within massage treatments.
Certified Massage Therapist.

Main Color:
Green / Color of Life / Renewal / Harmony / Safety

Project #
UNIQUE BY DESIGN

Branch: Clothing / Fashion

Main Product: Clothing from Italy.
Company is a representative of an Italian Clothing & Apparel supplier that distributes gently used clothes/items to chosen Second Hand Boutiques across the Europe.

Main Color: Turquoise / Sophistication / Balance & Stability

Project #
UNIQUE
BY DESIGN

Branch:
Clothing / Fashion

Main Product:
Clothing from Italy. Company is a representative of an Italian Clothing & Apparel supplier that distributes gently used clothes/items to chosen Second Hand Boutiques across the Europe.

Main Color:
Turquoise / Sophistication / Balance & Stability

Project #
PURE OILS OF EARTH 

Branch: Health & Wellness / Education

Main Product: Pure Essential Oils. The Company educates on how to transform the way in which you manage your health.

Main Color: Purple / Oil of Lavender /Purity, Devotion & Love.

Project #
PURE OILS OF EARTH

Branch:
Health & Wellness / Education /

Main Product:
Pure Essential Oils. The Company educates on how to transform the way in which you manage your health.

Main Color:
Purple / Oil of Lavender /Purity, Devotion & Love.