ACCELERATE

OUTSOURCE
IDENTIFY THE NEED

VÅRA TJÄNSTER

Med en hängivenhet & fokus på kundens behov vill vi leverera högkvalitativa tjänster och produkter. Vårt erbjudande formas alltid utifrån våra egna erfarenheter vilket gör att alla tjänster och produkter går genom en granskning för att kunna besvara kundens behov på ett verklighets baserade sätt. Kunder som vi erbjuder våra tjänster till, tillhör gruppen små & medelstora företag, föreningar & Startups
Med hjälp av våra egna färdigheter och de utvalda leverantörer vi samarbetar med, vill vi hjälpa våra kunder hitta företagets styrkor & svagheter. Vi vill bidra med nya ideér, innovativa lösningar och tillsammans med våra Kunder bilda en strategi som leder till effektivisering av processer och i slutändan en väll fungerande, balanserad organisation.

“Working towards a common objective in a balanced organization,
THERE IS SUCCESS.”

ProBalance

Improve effectiveness of Business Processes & Find Your Balance

För att ha framgång i dagens affärsmiljö måste Du som Företagare kunna fokusera på din kärnverksamhet. Företagets snabba tillväxt leder ofta till en växtvärk följd av intern förvirring och kortsiktiga beslut som destabiliserar och saboterar sammanhållning och effektiviteten.
Alla distraktioner saktar ner utveckling av ditt företag och du riskerar att förlora konkurrensfördelar. Att se över Företagets organisation, processer och inte minst interaktion mellan Ledarskap & Personal är en av de mest väsentliga steg som ska tas för att återta balansen i en snabbväxande organisation.
Vi på Balanced Solutions Consulting vill hjälpa Dig att nå detta mål & ge Dig nycklar till att lägga en stabil grund för Företagets Framgång.

Vi erbjuder konsult tjänster inom management & effektivisering av företags processer, dess organisation, Lösningar för Administrativa System, Management & IT. */Enterprise Solutions / Systems & Process Efficiency Management, IT implementation & ERP integration (Microsoft Dynamics)/*

Vår erfarenhet sträcker sig över dessa områden:

#Implementering & Integration av Affärssystem #Microsoft Dynamics Navision #Specter ERP System #Process Efficiency Management #Inköp & Logistik #IT Lösningar #Kundrelationer #Ekonomisk Administration #BL Info Redovisnings System  #Microsoft Office m.m

CyphArc

You bring your idea We develop Solution

Den konstanta förändringen som gäller både marknader och teknologin ställer höga krav på företagarna, deras tjänster och sättet de levereras till slutkunden. Det är lätt att förlora marknadsandelar om Dina tjänster inte är tillräckligt moderna och effektiva, de ska snabbt anpassas till nya förväntningar & behov. Flexibiliteten och professionaliteten av kundservicen kommer belönas med Kundens Lojalitet.
Anpassningar till dessa krav innebär oftast behov av mjukvaru – utveckling som t.ex automatiserar vissa återkommande manuella processer vilket ger dina anställda mer tid till att leverera Kunderna den bästa servicen. Du kan behöva erbjuda dina kunder smarta tjänster levererade i en egen utvecklad app eller en smart funktion på din Webbsida. Lösningar för att bemöta de ständiga förändringar inom teknologin är många och kan levereras av Företagets egna Utvecklings team eller kan outsourcas via externa konsulter.

Mindre och medel-stora företag inte alltid har råd med ett eget team av developers eller råd med att lägga fokus och energi utanför sin kärnverksamhet. Därför vill Balanced Solutions Consulting / CyphArc erbjuda Konsulttjänster inom Mjukvaru-Utveckling (Software Development).

Den här grenen är för närvarande under utveckling men kontakta oss gärna för att se om Lösningen vi kan erbjuda passar just Dina behov!

LET'S FIND

THE OPTIMAL SOLUTION
FOR THE GROWTH OF YOUR COMPANY