Balanced Solutions Consulting vill, genom sitt agerande, vara en accelerator i en kedjereaktion som leder till någon form av positivt förändring i våra Kunders entreprenöriella åtaganden & vardag. Det vill vi uppnå genom att erbjuda tjänster
och produkter dess egenskaper & kvalité ligger i linje med våra kärnvärden

COMMITMENT   QUALITY   TRANSPARENCY

ENGAGEMANG

KVALITÉ

U

UPPRIKTIGHET

Vi utför våra tjänster med hängivenhet och motivation till att leverera lösningar som upplevs av våra Kunder som högkvalitativa och effektiva. Vi är alltid öppna för dialog och ser till Kundens bästa.

Vårt mål är att leverera tjänster & varor av hög kvalité. Vi vill att vara kunder upplever vår service som pålitlig och säker.
Vi vill att våra tjänster & produkter besvarar Kunders behov och förbli en eftersökt lösning i Deras vardag.

Egenskaper av vår service skall spegla vår livssyn som grundar sig på värden såsom ärlighet, öppenhet och respekt för människan & hennes värde. Uppriktighet är en av våra riktlinjer i hur vi utför våra tjänster samt upprätthåller relationer både professionellt & privat.

Our Strategies and Goals are driven by our Customers SATISFACTION & GROWTH

Do it with PASSION

or not at all

Transparency leaves no place for misunderstandings but paves the way for mutual RESPECT & SUCCESS

ENGAGEMANG

Vi utför våra tjänster med hängivenhet och motivation till att leverera lösningar som upplevs av våra Kunder som högkvalitativa och effektiva.

Vi är alltid öppna för dialog och ser till Kundens bästa.

Our Strategies and Goals are driven by our Customers
SATISFACTION & GROWTH

KVALITÉ

Vårt mål är att leverera
tjänster & varor av hög kvalité.
Vi vill att vara kunder
upplever vår service
som pålitlig och säker.
Vi vill att våra tjänster & produkter besvarar Dina behov eller förbli en eftersökt lösning i Din vardag.

Do it with PASSION

or not at all

U

UPPRIKTIGHET

Egenskaper av vår service skall spegla vår livssyn som grundar sig på värden såsom ärlighet, öppenhet och respekt för människan & hennes värde. Uppriktighet är en av våra riktlinjer i hur vi utför våra tjänster samt upprätthåller relationer både professionellt & privat.

Transparency leaves no place for misunderstandings but paves the way for mutual RESPECT & SUCCESS

OUR TEAM

“I Can Do Things You Cannot, You Can Do Things I Cannot
TOGETHER WE CAN DO GREAT THINGS”

DANIEL SENNERSTAM

Över 10 års erfarenhet i ett snabb växande företag:
#Microsoft Dynamics Navision (CRM, Finance, Logistics & Supply Chain) #Specter ERP System #Inköp & Logistik  #IT Lösningar #Enterprise Solutions #Systems & Process Efficiency Management #WordPress Web Development  #Microsoft Office 365 #Social Media Management  #Kundrelationer  #Engelska #Svenska

KURSER#Power BI  #Product Management  #Microsoft Excel – Advanced Level  #Sharepoint Online &Teams  #Fullstack Web Developer #Complete React Developer  #Javascript #PHP 

  • BUSINESS PROCESSES & SYSTEMS MANAGEMENT/ SUPPLY CHAIN OPS/ IT SOLUTIONS
  • MICROSOFT DYNAMICS NAVISION
  • FULLSTACK DEVELOPER

BARBARA SENNERSTAM

#WebbDesign #Graphic Design #Digital Content Design #Logo Design #Ekonomisk Administration #Avtal  #Adobe Illustrator  #Copywriting #Redovisning  #Engelska  #Svenska  #Polska  #Tyska

KURSER#Adobe Illustrator  #Python (pågår)

  • Web Design / WordPress
  • Graphic Design
  • Ekonomisk Administration

“WE NEED TO HANG AROUND PEOPLE THAT POUR WATER ON THE FIRES OF OUR FEARS & THROW GASOLINE ON THE PASSIONS OF OUR DREAMS”